Naast eetbare paddenstoelen zijn er helaas ook zeer giftige exemplaren. Dergelijke paddenstoelen houd je beter weg uit de keuken, ze kunnen voor heel wat schade zorgen. Jaarlijks krijgt het antigifcentrum nog honderden gevallen te verwerken die in contact kwamen met giftige paddenstoelen. In geval van wildpluk laat je je beter bijstaan door een expert, die je precies kan vertellen wat eetbaar is en beter nog, wat niet. Elke paddenstoel heeft namelijk een eigenschap, eigen aan de soort.

5 veel voorkomende giftige paddenstoelen

  1. Vliegenzwam: De paddenstoel die we allemaal kennen uit de kindertijd is ontzettend giftig en bij gevolg zelfs dodelijk.
  2. Knolamaniet: Bijzonder giftig en dodelijk. Te herkennen aan de intens witte lamellen. De groene knolamoniet is mogelijk nog giftiger. Je kunt er 12 uur na inname van sterven.
  3. Heksenboleet of Satansboleet: Allebei giftig maar niet dodelijk. Te herkennen aan hun felrode en blauwe buisjes (in geval van paddenstoelen nooit een goed teken).
  4. Kaalkopjes: Een reeks kleine paddenstoelen met hallucinogene eigenschappen. Niet dodelijk, maar wel schadelijk.
  5. Witte trechterzwam: kleine tot middelgrote witte paddenstoelen die ernstige vergiftiging kunnen teweeg brengen.